DOANH NGHIỆP

30-03-2024

- Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

- Hướng dẫn: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, giải thể, sáp nhập, phá sản doanh nghiệp

- Giải quyết tranh chấp doanh nghiêp: Giữa người lao động - Doanh nghiệp; Cổ đông - công ty; Tranh chấp cổ phần

- Đại diện cho doanh nghiệp đàm phán, giao kết hợp đồng

- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí thuệ (Nhãn hiệu, thương hiệu,...)

LĨNH VỰC KHÁC

LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 30-03-2024
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Ngày đăng: 30-03-2024
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT

Ngày đăng: 20-02-2023
HÌNH SỰ

HÌNH SỰ

Ngày đăng: 26-12-2022